Menu Close

Darbo užmokestis

Mažeikių švietimo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2022 m.

I ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2022 m.

III ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2023 m.

 I ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Direktorius

1

*

*

*

Metodininkas

3

1510,00

1811,00

2074,83

Administratorius

1

1334,00

1435,00

1636,80

Vyr. buhalteris

1

1436,00

1541,00

1844,51

Metodininko padėjėjas

1

226,25

248,88

283,65

Valytojas

1

547,50

547,50

630,00

* Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo punktu Nr. 22.3.

Skip to content