Menu Close

Darbo užmokestis

Mažeikių švietimo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2022 m.

III ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2023 m.

 I ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2023 m.

 III ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Direktorius

1

*

*

*

Metodininkas

3

1811,00

2074,83

2165,04

Administratorius

1

1435,00

1636,80

1811,49

Vyr. buhalteris

1

*

*

*

Metodininko padėjėjas

1

248,88

283,65

345,32

Valytojas

1

547,50

630,00

639,14

* Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo punktu Nr. 22.3.

Skip to content