Menu Close

2024-2025 metai

Mažeikių švietimo centro bendradarbiavimo projektai 2024 metais

2024 m. vasario 27 d. vyko regioninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų̨ projektas „Žaidžiame EKO pasaką“. Vadovės: Mažeikių lopšeliodarželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Loreta Tenienė ir Roberta Freimonienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Žubikienė, Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Butienė.

2024 m. kovo 1 d. vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų gamtosauginis STEAM projektas „Pavasario iššūkiai: tyrinėju, atrandu“. Tikslas – įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pedagogus į aktyvią gamtosauginę STEAM veiklą, tyrinėjant keturias gamtos stichijas: Žemę, Orą, Vandenį ir Ugnį. Gamtosauginiame STEAM projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Vadovės: Mažeikių lopšelio darželio „Pasaka“ direktorė Alvinija Sušinskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2024 m. kovo 14 d. vyko rajoninis etnokultūrinis projektas „Pupų pėdielis“. Tikslas – ugdyti pagarbą žemaičių kultūrai, tarmei, populiarinti žemaičių tarmės vartojimą, skatinti pažinti žemaičių charakterį, būdą, jo ypatumus, jo skirtumus nuo kitų Lietuvos regionų gyventojų ,,Je žemaitis ožsispėrs, ta i debesi ispėrs“. Projekte kviečiamos dalyvauti Mažeikių rajono švietimo įstaigų ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių, pradinių klasių etno komandos: lopšeliai-darželiai „Eglutė“, „Žilvitis“, Ventos progimnazija, Pavasario progimnazija, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija. Projektą organizuoja Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla.

 


 

Skip to content