Menu Close

2017 metai

Mažeikių švietimo centrui, remiantis Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus 2017-05-22 įsakymu Nr. VE-91 „Dėl 2017 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo“,  skirta  9696,00 EUR dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto Nr. 2017- 1-LT01-KA104-035022 „Neformalaus suaugusiųjų švietimo veiksmų plano koordinavimo vietiniu lygmeniu gerinimas“ įgyvendinimui.  Projekto trukmė 12 mėnesių.

Straipsnis apie projektą

Skip to content