Menu Close

Kontaktai

Direktorė Laima Petrulevičienė

Tel.: (8 443) 66639
Mob.: 8 670 26872
 • Užtikrina efektyvią švietimo centro veiklą;
 • Kuruoja ugdymo įstaigų vadovų (direktorių) metodinį būrelį;
 • Mažeikių r. savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos narė;
 • kvalifikacijos tobulinimo programos VADOVŲ AKADEMIJA (VA) rengėja ir vadovė;
 • projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė.

Pareigybės aprašymas

Administratorė Aurelija Žiaugienė

Tel.: (8 443) 95210
Mob.: 8 615 21106
 • Tvarko įstaigos dokumentaciją, archyvą;
 • Atsakinga už centro aprūpinimą materialiniais resursais;
 • Išrašo sąskaitas faktūras;
 • Vykdo viešuosius pirkimus.

Pareigybės aprašymas

Lina Jautakė

Metodininkė Lina Jautakė

Tel.: (8 443) 66989
Mob.: 8 614 50446
 • Kuruoja anglų kalbos,  dailės, ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų, auklėtojų, meninio ugdymo, choreografijos, muzikos mokytojų bei bibliotekininkų metodinius būrelius;
 • Registruoja kvalifikacijos tobulinimo programas Neformaliojo suaugusių švietimo programų registre;
 • ERASMUS+ projektų koordinatorė;
 • Kvalifikacijos tobulinimo programų registratorė Neformaliojo švietimo registre (NŠPR).

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Sigutė Kekienė

Tel.: (8 443) 95 211
Mob.: 8 664 44721
 • Kuruoja lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), teatro mokytojų, psichologų, ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinius būrelius;
 • Administruoja švietimo centro interneto svetainę;
 • Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (BUT) susijusių su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) koordinatorė;
 • Mažeikių švietimo centro interneto svetainės administratorė.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Monika Bieliauskaitė

Tel.: (8 443) 95212
Mob.: 8 615 68945
 • Kuruoja informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos,  technologijų mokytojų, ugdymo karjerai bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, metodinius būrelius;
 • Švietimo pažangos programos Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) koordinatorė.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Laima Januškienė

Tel.: (8 443) 95213
 • Tvarko švietimo centro buhalterinę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Valytoja Zita Mačiuvienė

 • Palaikyto pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos patalpose;
 • Padeda metodininkui organizuoti renginius.

Pareigybės aprašymas

 

Skip to content