Menu Close

2018 metai

Mažeikių švietimo centras 2018 metais dalyvavo trijuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Visuose trijuose projektuose Centro vaidmenys skirtingi. Viename projekte esame pareiškėjas, kitame – partneris, trečiame – asocijuotasis partneris. Šalies projekte „Lyderių laikas“ vienas Centro darbuotojas dalyvauja mokymuose.

2018 metais tęsėme 2017 metais pradėtą „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą Nr. 2017- 1-LT01-KA104-035022 „Neformalaus suaugusiųjų švietimo veiksmų plano koordinavimo vietiniu lygmeniu gerinimas“.  Projekto trukmė 12 mėnesių. 2018 metais 3 Centro darbuotojai vyko į darbo stebėjimo vizitą Turkijoje pagal projekte numatytas temas.

Projektą koordinavo Centro darbuotojas. Plačiau informacija paskleista Centro tinklapyje www.scmazeikiai.lt, suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje „Epale“ ir Centro facebook puslapyje. Nuoroda į straipsnį https://www.scmazeikiai.lt/2018/06/01/dalyvavimas-erasmus-projekte-suteike-galimybe-tobulinti-neformalaus-suaugusiuju-svietimo-darbuotoju-kvalifikacija/ .

 

2018-2019  m. Mažeikių švietimo centras dalyvauja partnerio teisėmis projekte  „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ Nr. 2018-1-LT01-KA104-046858 finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo KA104 lėšų. Projekto koordinatorius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, projekto partneriai: Mažeikių švietimo centras, Telšių švietimo centras, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. Nuoroda į straipsnį https://www.scmazeikiai.lt/2018/12/05/bendruomenes-interesus-atliepianciu-edukaciniu-aplinku-kurimas-italijos-patirtis/ .  Straipsnis suaugusiųjų mokymosi platformoje „EPALE” https://ec.europa.eu/epale/en/blog/useful-experiential-learning-italy?fbclid=IwAR2vgzLSmt-cMADyW-8FGfTTW3zTpAN7cdU1vRnGcIXR1BEtOuacVQISp4g. 

Kartu su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai” ir su partneriais iš Vokietijos, Slovėnijos ir Graikijos nuo 2018 m. gruodžio 1 d. pradėjome įgyvendinti projektą “Verslumo ir skaitmeniniai įgūdžiai moterims” (2018-1-LT01-KA202-047019), kuris finansuojamas Erasmus+ strateginių partnerysčių programos. Šiuo 24 mėnesius trunkančiu projektu siekiama didinti moterų (įskaitant ir mažiau galimybių turinčius asmenis) įsidarbinimo galimybes bei konkurencingumą darbo rinkoje, ugdant verslumo bei skaitmeninius gebėjimus. Projektas sudarys galimybes ugdyti moterų verslumo, projektų vadybos ir skaitmeninius įgūdžius, skatins bendradarbiauti, dirbti komandoje bei asmenybės augimą. Tikslinė grupė: 20 neformaliojo suaugusiųjų organizacijų švietėjų iš bibliotekų, bendruomenės centrų, moterų nevyriausybinių organizacijų bei 200 moterų, įskaitant ir mažiau turinčių galimybes.  Projekto metu bus sukurta ir išbandyta inovatyvi mokymo programa. Šiame projekte Centro vaidmuo –  asocijuotas partneris, pasirengęs integruoti sukurtą mokymosi medžiagą į savo mokymo programas ir laipsniškai prisiimti atsakomybę už projekto veiklą.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas.  Nuoroda į straipsnį apie Mažeikių rajono projekto dalyvius https://www.scmazeikiai.lt/2018/02/05/projektas-lyderiu-laikas-3-2017-2020-m-mazeikiuose/.

Skip to content