Menu Close

Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKLOS

Tai kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti: 

  • Mažeikių švietimo centro direktorei Laimai Petrulevičienei (raštu, paštu) adresu: Ventos g. 8A, Mažeikiai; el. paštu info@scmazeikiai.lt arba tel. +370 443 66639.
  • Metodininkei Monikai Zavgorodnei, atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje, el. paštu m.zavgorodne@scmazeikiai.lt; tel. nr. +370 443 95212;
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Nerijui Rapšiui tel. +370 443 90 684, mob. +370  656 43 141.
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui Artūrui Šaltkauskui tel. +370 443 95 330, mob. +370  640 30 911.
  • https://www.stt.lt/lt/infocentras, faksu +370 5 26 63 307.
  • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 26 63 333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas LR specialybių tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Korupcijos prevencijos programa MŠC 2023-2025 m.

MŠC Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Skip to content