Menu Close

KOLEGA – KOLEGAI

EPB organizavimo tvarkos aprašas
Patirtinis ugdymas(is) – tai organizuotas procesas, kurio metu tiesioginio patyrimo dėka, dalyviai konstruoja žinias ir įgūdžius, kurias vėliau gali pritaikyti gyvenime. Patirtinis ugdymas įvyksta tuomet, kai asmuo įsitraukia į įvairias veiklas, po to apmąsto savo patirtį ir šios analizės dėka pasiekia naudingų įžvalgų, kurias integruoja į savo besikeičiantį mąstymą bei elgesį. (Association of Experiental Education, 1995). 

 

Mažeikių rajono savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų gerosios patirtys

 

Skip to content