Menu Close

KOLEGA – KOLEGAI

EPB organizavimo tvarkos aprašas
Patirtinis ugdymas(is) – tai organizuotas procesas, kurio metu tiesioginio patyrimo dėka, dalyviai konstruoja žinias ir įgūdžius, kurias vėliau gali pritaikyti gyvenime. Patirtinis ugdymas įvyksta tuomet, kai asmuo įsitraukia į įvairias veiklas, po to apmąsto savo patirtį ir šios analizės dėka pasiekia naudingų įžvalgų, kurias integruoja į savo besikeičiantį mąstymą bei elgesį. (Association of Experiental Education, 1995). 

Mažeikių rajono savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų gerosios patirtys

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Bendrasis ugdymas
Integruotas ugdymas
Specialusis ugdymas
Neformalusis ugdymas
Švietimo vadyba ir lyderystė

 

 

Skip to content