Menu Close

Teisiniai aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TuZYJyRuWh

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6/TAIS_478674

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymashttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/xPrlOdRXwq

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/eJMdGqxbgP

Daugiau teisinės informacijos

Institucijų, programų akreditacijos dokumentai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos dokumentai. http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/

Teisės aktų paieška:

Teisės aktų registras. www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimas/Dokumentų paieška. http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

LR Švietimo ir mokslo ministerija. http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Skip to content