Menu Close

Apie mus

Mažeikių švietimo centras (MŠC) įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d. (Mažeikių švietimo skyriaus padalinys), 2006 m. balandžio 1 d. MŠC įgijo juridinio asmens statusą ir tapo biudžetine savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-358 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos reorganizavimo ir biudžetinės įstaigos Mažeikių švietimo centro steigimo“). Įstaiga akredituota: 2007 m. spalio 17 d.; 2013 m. rugsėjo 10 d.; 2019 m. rugpjūčio 19 d.

Veiklos forma – dieninė. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis. Juridinio asmens kodas – 300556014, adresas – Ventos 8A, Mažeikiai, LT- 89103.

Biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, įsteigta, siekianti vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

MŠC veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo,  lavinimosi bei saviraiškos poreikius, skatinti besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių mokytojų ir kitų suaugusiųjų švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą.

Vizija – šiuolaikiška, kūrybinga, motyvuojanti ir patraukli suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, atliepiant gyvenimo iššūkius ir pokyčius. 

Misija – per 2023–2025 m. laikotarpį teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo įstaigoms ir jų bendruomenių nariams bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

Filosofija – „GYVENU, KOL SIEKIU“ – credo, paremtas MŠC komandos nuolatiniu siekimu tobulėti, mokantis visą gyvenimą. 

Švietimo centras yra sudedamosios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklo, užtikrinančio valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, elementas.

Švietimo centras – žmonės ir veikla, sudarantys galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas. 

Skip to content