Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

 1. PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA (sudaroma vadovaujantis Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V1-8 patvirtintu Mažeikių švietimo centro programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraše nurodyta PROGRAMŲ RENGIMO IR AKREDITAVIMO TVARKA
 2. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYMUI DARBO GRUPĖ:
  Monika Zavgorodnė – metodininkė (darbo grupės vadovė);
  Sigutė Kekienė – metodininkė;Lina Jautakė – metodininkė.
 3. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS DIEGIMO SUDARYMO IR FUNKCIJŲ NUSTATYMO DARBO GRUPĖ:
  metodininkė – Sigutė Kekienė (grupės vadovė);metodininkė –  Lina Jautakė;

  metodininkė – Monika Zavgorognė;

  vyr. buhalterė – Laima Januškienė;

  administratorė – Aurelija Žiaugienė.

 4. NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – metodininkė Lina Jautakė,

Komisijos nariai: vyriausioji buhalterė Laima Januškienė, metodininkė Sigutė Kekienė.

Skip to content