Menu Close

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO ,,GILIUKAS“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SAULUTĖ“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DELFINAS GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Mažeikių l/d ,,Saulutė“ respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kūrybinis projektas „RASTŲ DAIKTŲ ISTORIJOS. RANDU, ŽAIDŽIU, KURIU“.

Mažeikių l/d ,,Saulutė“  respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijų paroda „MAŽASIS KREPŠINIO FANAS” skirta paminėti Lietuvos krepšinio šimtmečiui.

 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Ugdymo kokybės gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse” IV modulio gerosios patirties renginio ,,Iššūkius kokybiškam ugdymui padedantys įveikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniai“ pristatymai. 
Metodinės medžiagos priemonių rinkinių pristatymą organizavo
lopšelio – darželio ,,Buratinas“ mokytoja metodininkė Jūratė Dačkauskienė.
 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiškas ankstyvasis ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“  III modulio gerosios patirties renginio „Sėkmės istorijos, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus“ pristatymai:

     

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II modulio gerosios patirties renginio – projekto dalyvių pristatymai  „Mano laimė yra…“.

Vadovės: Mažeikių lopšelio – darželio  „Gintarėlis“ pedagogės Saulė Sadauskienė, Algita Rūdienė, Esmeralda Butaitė.

   

Vaiko emocinio intelekto ugdymas: projektas „Mano laimė yra“

Skip to content