Menu Close

Bendradarbiaujame su Skuodo rajono švietimo įstaigomis

Lapkričio 16 d. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje vyko Mažeikių švietimo centro ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ baigiamasis renginys.

Programos vadovė – Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio – darželio „Liepaitė“ direktorė Daiva Narmontienė.

V modulio edukacinės išvykos – gerosios patirties renginio ,,Kūrybiškas lauko edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese: Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio geroji patirtis“ metu Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio mokytojos dalijosi gerąja patirtimi su Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, vykdė atviras veiklas lauke: „Rudens koliažas“, „Delfinų sala“ bei „Vaišių stalas kiškiui“.

Edukacinėje išvykoje kartu su programos dalyviais dalyvavo Mažeikių švietimo centro metodininkės Lina Jautakė ir Sigutė Kekienė.

Dėkojame Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio direktorei Daivai Mažrimienei, kuri organizavo priėmimą ir parengė šiltą, nuoširdų darželio veiklos pristatymą bei sudarė galimybę sudalyvauti Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejaus ekskursijoje ir edukacijoje.

Padėką reiškiame ir Mosėdžio seniūnei Jolantai Ažondenienei už miestelio pristatymą.

Skip to content