Menu Close

Dailės mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas

2020 m. balandžio 21 d. vyko rajono dailės mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas per https://zoom.us/. Metodinio būrelio pirmininkė – Gitana Butkuvienė. Dalyvavo 14 pedagogų.
Užsiėmimo metu aptarta tolimesnė dailės mokytojų veikla. Nuspręsta sekantį metodinį susirinkimą organizuoti birželio mėnesį. Taip pat pasidalinta patirtimi, kaip vertinti mokinius dailės pamokose. Edita Baltrušaitienė pristatė savo sukurtus vertinimo kriterijus ir vertinimo lentelę. Apžvelgta, kurie renginiai bus atidėti tolimesniam laikui, o kurie visiškai nebebus organizuojami. Aptarta dailės egzamino organizavimo tvarka, pasidalinta patirtimi. Išsakyta daug gražių žodžių vieni kitiems. Palinkėta stiprybės mokytojų darbe.

Skip to content