Menu Close

Gyvenimo įgūdžių kvalifikacijos tobulinimo programa

Bendradarbiaudami su VU filosofijos fakultetu planuojame organizuoti mokymus Nacionalinės Gyvenimo įgūdžių kvalifikacijos tobulinimo programos.

2023 m. gegužės 16 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-705 yra papildytas „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“, kuriame keliami tokie reikalavimai gyvenimo įgūdžių pedagogui:

„12.11. mokyti gyvenimo įgūdžių pagal bendrojo ugdymo programą gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir per vienus metus nuo darbo mokytoju pagal Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą pradžios baigęs ne trumpesnę kaip 250 valandų nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą gyvenimo įgūdžių mokytojams.“

Tiriame poreikį rajono ugdymo įstaigose dėl pedagogų, kuriems yra reikalingas šie mokymai.

Prašau iki š. m. rugsėjo 25 d. informuoti el. paštu s.kekiene@scmazeikiai.lt, ar iš Jūsų įstaigos būtų dalyvaujančių (nurodant dalyvio vardą pavardę, mokomą dalyką, el. paštą, tel. numerį) šiuose mokymuose.

Susidarius grupei, informuosime apie mokymų datas ir laiką.

Skip to content