Menu Close

KUR LINK JUDA MOKYKLA?

Kovo 17 d. nuotoliniu būdų vyko svarbus rajono švietimo bendruomenei renginys – forumas ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: kur link juda mokykla?”, kuriame dalyvavo  Mažeikių rajono ugdymo įstaigų komandos: vadovai (direktoriai), direktorių pavaduotojai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė ir Švietimo centro darbuotojos. Iš viso – 95 dalyviai.

Renginį iniciavo Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Žilinskienė bei Mažeikių rajono savivaldybės UTA komanda.

Lektorė – „Forvardo” mokyklos ugdymo plėtros vadovė, Nacionalinės švietimo agentūros lektorė Agnė Klimčiauskaitė.

Ugdymo turinio atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę, stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti mokymosi turinį su gyvenimo aktualijomis. Numatyta, kad mokymosi turinys bus pagrindas ugdytis mokinių kompetencijoms.

Dėkojame lektorei ir dalyviams už diskusijas pateiktas idėjas  forumo metu.

Skip to content