Menu Close

Kviečiame mokytojus organizuoti atviras veiklas kolegoms

Informuojame, kad Švietimo centras kartu su rajono ugdymo įstaigomis dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“, tema „Mokytojų patirtinio mokymosi modelis veikiantis dėl draugiškos organizacijos kultūros puoselėjimo” bei kviečia bendradarbiauti, organizuojant rajone patirtinį mokymąsi.
Prašome dalykų mokytojus per metodinius būrelius aktyviau dalintis gerąja patirtimi – kviesti kolegas į atviras veiklas, apie kurias atskirai informuosime Švietimo centro renginių plane ir internetinėje svetainėje www.scmazeikiai.lt
Skip to content