Menu Close

Mažeikių rajono psichologų metodinis užsiėmimas

Birželio 9 d. vyko rajono savivaldybės psichologų metodinio būrelio užsiėmimas „2019-2020 m.m. metodinės veiklos aptarimas“. Metodinio būrelio pirmininkė Laima Radavičienė jau trečią kartą nuotoliniu būdu kviečia rajono metodinio būrelio psichologus į metodinį užsiėmimą.  Šiame užsiėmime pirmininkė paminėjo, kad 2019 – 2020 m. m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kokybiškam mokinių individualiam konsultavimui. Konsultuojamų mokinių skaičius kiekvienais metais auga, tad svarbu, kad mokinys kokybiškas paslaugas gautų artimiausioje aplinkoje. Mokyklose, daugėjant mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, išklausyta nemažai seminarų šia aktualia tema. Spalio mėnesį rajono psichologai vyko į Plungės specialųjį ugdymo centrą, kur susipažino su priemonėmis bei mokymosi aplinka, pritaikyta mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Išklausė seminarą „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo galimybės“. Kitą mėnesį dalyvavo psichologės Valijos Šap seminare „Savižudybės grėsmė ir savęs žalojimas. Kaip atpažinti ir padėti?“. Gruodžio mėnesį rajono psichologai dalyvavo VšĮ Psichologinio konsultavimo grupės renginyje „Emocinio intelekto lavinimo priemonės“, psichologė Laima Radavičienė savo rajono psichologams pristatė Senamiesčio pagrindinės mokyklos terapijos kabinetą bei pravedė seminarą „Smėlio terapija“. Rajono psichologai aktyviai dalyvavo psichologų metodinio būrelio veikloje, tobulino kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose, dalijosi gerąja patirtimi.
Dėkojame metodinio būrelio pirmininkei Laimai Radavičienei už nuoširdų darbą ir metodinės veiklos skatinimą.

Skip to content