Menu Close

Mažeikių rajono savivaldybės mokytojų metodinių būrelių dėmesiui!!!

Š.m. gegužės 4 d. – birželio 11 d. planuojami mokytojų metodinių būrelių pirmininkų rinkimai. Rajono metodinio būrelio pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui (Metodinės veiklos tvarkos aprašas, Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-30).

Prašome susisiekti esamus metodinių būrelių pirmininkus su atsakingu Švietimo centro specialistu, ir informuoti apie pasirinktą rinkimų datą ir laiką.

Metodinių būrelių pirmininkų sąrašas 2021 -2022 m.m. planuojamas tvirtinti 2021 m. birželio 14-18 d. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skip to content