Menu Close

Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams

Informuojame, kad Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 akreditavo Mažeikių švietimo centrą. Informaciją rasite:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/3e2f6ba0974a11e9ae2e9d61b1f977b3
Akimirkos iš gegužės mėn. 23 d. Mažeikių švietimo centro veiklos įvertinimo.

  

  

Skip to content