Menu Close

Metodininkės pareigose pradeda dirbti nauja darbuotoja – Sigutė Kekienė

2021 m. spalio 1-oji Švietimo centrui dar viena ypatingai džiuginanti diena – komandą papildė nauja metodininke Sigutė Kekienė. 

Sigutė iki šiol dirbo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ mokytoja metodininke bei studijavo Šiaulių universitete ir įgijo pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo edukologijos bakalaurą (dalyvavo Nyiregyhazos aukštojoje mokykloje (Vengrijoje), studentų mainų programoje) bei Šiaulių universitete yra įgijusi švietimo kokybės vadybos edukologijos magistro laipsnį. Metodininkė kuruos lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), teatro mokytojų, psichologų, ugdymo karjerai metodinius būrelius.

Džiaugiamės, kad mūsų įstaigą renkasi ir komandą papildo kompetentingi specialistai. Linkime Sigutei lengvos pradžios ir sėkmės naujame darbe.

Skip to content