Menu Close

Pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu

2020 m. gegužės 5 d. pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu. Programos pirmasis modulis „Mokymasis nuotoliniu būdu – žingsnis į priekį“ bus transliuojamas programa Zoom, lektoriai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai. Programa skirta matematikos mokytojams. Aktualizuojama nuotolinio mokymo tema. Tema parinkta atsižvelgiant į mokinių mokymą(si) karantino sąlygomis. Mokymas nuotoliniu būdu privertė ieškoti būdų, kaip sėkmingai įtraukti mokinius į mokymąsi. Bandysime atsakyti į klausimus: Kaip naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymasį? Kokias skaitmenines mokymo(si) priemones reikėtų pasirinkti?

Skip to content