Menu Close

Programos „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalyvių gerųjų patirčių pristatymai

Gegužės 28 d. vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ III modulis – „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is): Sėkmės istorijos, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus“. Programos iniciatorės ir vadovės: Mažeikių lopšelio – darželio „Saulutė“ pedagogės Olga Urasova, Aušrinė Kalakauskienė, Kristina Liutkienė.  Šioje programoje dalyvauja 27 ikimokyklinio ugdymo pedagogės, kurios su kolegėmis parengė ir pristatė 13 vaizdinių pranešimų:

 1. ,,Ugdymo dalyvių bendradarbiavimas ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą‘‘. Renata Bumbliauskienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė metodininkė, Silvija Pocevičiūtė, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė‘‘ mokytoja. 
 2. ,,Pirštelių ir liežuvio draugystė arba smulkiosios motorikos ir kalbos ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Nerija Vismontienė, Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Vaida Trakšelė, Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Dovilė Kauneckienė, Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“.
 3. ,,Kaip mes padedame vystyti vaiko smulkiąją motoriką?‘‘. Vita Mažeikienė, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė‘‘ vyresnioji mokytoja.
 4. Projektinė veikla „Miklūs piršteliai – daili kalba“. Laima Paulikienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ mokytoja metodininkė, Genutė Viliušienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ mokytoja metodininkė, Violeta Rudzytienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ mokytoja metodininkė.
 5. ,,Adaptacijos laikotarpio įveikimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje‘‘. Eglė Čepienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytoja, Sigutė Kekienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytoja metodininkė, Eglė Vareikė, Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytoja.

 6. ,,Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje‘‘. (Vaizdo medžiaga, ruošta tėvams pristatyti pirmųjų metų jų vaikų ugdymą(si) įstaigoje). Asta Teišerskytė, Mažeikių lopšelio – darželio „Bitutė“ vyresnioji mokytoja, Dalia Saltuškienė, Mažeikių lopšelio – darželio „Bitutė“ mokytoja metodininkė, Inga Vitkienė, Mažeikių lopšelio – darželio „Bitutė“ mokytoja metodininkė.
 7. ,,Inovatyvus ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“. Gitana Darginavičienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ mokytoja metodininkė.
 8. ,,Kimochiai – žaislai lopšelyje‘‘.
  Milda Sidabrienė, Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“.
 9. ,,Priemonės vaikų kūrybiškumui, laisviems žaidimams Valdorfo grupėje‘‘. Rasa Saltonienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresnioji mokytoja.
 10. „Spalvų pažinimas integruojant muziką ir ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymą taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus“.
  Vilma Zeleckienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ logopedė metodininkė, Ingrida Vertelienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė. 11. ,,Mankštelė‘‘. Aušra Druskinienė, Žemalės pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja, Diana Laivienė, Žemalės pradinės mokyklos mokytoja, Dovilė Budreckienė, Žemalės pradinės mokyklos mokytoja. 12. „Gamta – pažinimo šaltinis“.
  Indrė Gyrienė, Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 13. „Idėjų bankas“.
  Ramutė Mikalauskienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ vyresnioji mokytoja, Ingrida Giržadienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytoja.

 

 

 

Skip to content