Menu Close

Švietimo centro įkūrėja – Liudvika Daliuta Domarkienė liks visų atmintyje

„Nėra gero medžio, kuris duotų blogų vaisių; ir nėra blogo medžio, kuris duotų gerą vaisių, nes medis pažįstamas iš vaisių…“ (Šalva Amonašvilis).

Prabėgo jau 5 metai nuo tos dienos, kai Jos nebėra mūsų tarpe, tik liko giliai atmintyje… (Šv. Mišios bus aukojamos birželio 7 d. 17.00 val. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje). 

Šviesios Atminties Žmogus – Mažeikių švietimo centro įkūrėja, Lietuvos ir rajono politinė bei visuomenės veikėja LIUDVIKA DALIUTA DOMARKIENĖ (g. 1944-03-24 Židikuose – m. 2014-06-03 Mažeikiuose). 

1962 m. baigė Klaipėdos mokyklą – internatą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Valstybinį pedagoginį institutą, pasirinkusi fizikos – chemijos specialybę. Trečiame kurse jauna studentė pradėjo dirbti bendrosios katedros laborante, o vėliau dirbo asistentės pareigose. Jau studijuodama dalyvavo studentų mokslinės draugijos veikloje ir buvo fizikos fakulteto mokslinės veiklos pirmininke. 1967 m. baigė studijas bei buvo apdovanota Švietimo Ministro „Pagyrimo raštu“ už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą veikloje.

1970 m. grįžo į gimtąjį rajoną – Mažeikius ir tais pačiais metais pradėjo dirbti pedagoginį darbą Mažeikių 2- ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Gabijos gimnazija); dėstė fiziką, chemiją. Dirbdama fizikos ir chemijos mokytoja už ilgametį pedagoginį ir metodinį darbą buvo apdovanota Švietimo Ministro padėkos raštu. 1999 m. Mažeikių „Gabijos“ gimnazijoje jai suteikta fizikos ir astronomijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Tėvynės sąjungos Mažeikių rajono skyriaus narė. 1995-1999 m. bei 2007-2011 m. buvo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė. Nuo 1996 m. buvo paskirta į Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos ugdymo reikalams pareigas. Tais pačiais metais ji viena iš pirmųjų respublikoje įsteigė Mažeikių švietimo centrą. Nuo 1996 m. iki 2007 m. dirbo direktore, vėliau – metodininke.

2000 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto andragogikos studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. 2003 m. dirbo darbo grupėje, kuriant ŠMM tobulinant respublikos švietimo centrų įsivertinimo/ vertinimo metodologiją ir metodiką. 2004-2009 m. dirbo ESF projektų administravimo grupės vertintoja, ŠMM strateginio plano vertintoja, konsultante, Švietimo konsultante – institucijų veiklos eksperte, Besimokančių mokyklų tinklų konsultante, vertintoja, institucijų veiklos išorinio vertinimo eksperte.

 

Skip to content