Menu Close

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) MOKYMAI SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAMS

Nuo 2021 metų sausio 12 d. prasidėjo savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu.

Pirmas renginys vyko sausio 12 d. tema – „Bendras kompetencijų įvadas ir kultūrinė kompetencija“. Temas pristatė viena iš kompetencijų aprašų rengėjų dr. Emilija Sakadolskienė. Antrasis renginys vyko sausio 19 dieną, gvildenta tema „Pilietiškumo kompetencija“, kurią pristatė aprašo rengėjas Mindaugas Nefas. Trečiojo renginio temą „Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija“ sausio 26 dieną  pristatė dr. Stanislav Sabaliauskas ir dr. Daiva Šukytė. Renginiuose dalyvavo virš 450 respublikos dalyvių, tarp kurių ir Mažeikių švietimo centro metodininkės Laima Žilinskienė, Sida Kojelienė, Irena Krinickienė.

Vasario 9 d. vyko nuotolinė konferencija tema „Kūrybiškumo kompetencija“ . Pristatymus rengė Rūta Girdzijauskienė (LMTA), Aušra Kazlauskienė (ŠU).

Renginių metu dalyviai buvo supažindinti su UTA procesais, numatomais bei atliekamais darbais, taip pat su pagrindiniais kompetencijomis grįsto turinio atnaujinimo aspektais. Virtualioje erdvėje buvo atsakyta į pateiktus klausimus, vyko diskusijos, buvo atliekami praktiniai užsiėmimai, išklausomi siūlymai, kaip užtikrinti sėkmingą UTA diegimą.

Renginių įrašus galima rasti Medžiaga – Mokykla 2030. Informaciją apie projektą rasite: https://www.mokykla2030.lt/apie-projekta/. Visa informacija, susijusi su ugdymo turinio atnaujinimu bei kitais atliktais projekto darbais ir ateinančių metų planais, nuolat dedama ir atnaujinama tinklalapyje www.mokykla2030.lt.

Skip to content