Menu Close

Specialusis ugdymas

MAŽEIKIŲ JIEVARO PAGRINDINĖS MOKYKLOS GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ RAJONO LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PATEIKIMO, RECENZAVIMO BEI APROBAVIMO TVARKA

 

Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Edita Siniauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė Lina Gerikienė, vyresnioji specialioji pedagogė Alma Raudonienė kartu organizavo respublikinę bendrojo ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir  skirtingų gebėjimų mokinių  kūrybinių darbų parodą  „Snaigės žiemą puošia“.

Parodos leidinio nuoroda:

https://read.bookcreator.com/LT2noh35tuVi4j2bf1WxkFzt3mL2/qQgtNZYBTY2W9sS_9R2HBQ

 

Loretos Šličiuvienės, Justinos Kedytės, Rūtos Mirauskienės metodinė priemonė ,,Inovatyvios metodinės priemonės logopedo bei specialiojo pedagogo darbe”.

 

 

 

 

 

 

 

 Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė” logopedės metodininkės Loretos Šličiuvienės parengtos gerosios patirties mokomosios medžiagos

Atsisiųsti (Pratimai artikuliacinių judesių lavinimui)
Atsisiųsti (Žaidimai girdimajam suvokimui lavinti)

Atsisiųsti
Nustatyk garso K vietą žodyje Atsisiųsti
Atsisiųsti

 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų kūrybinis projekto „Kuriame kartu. Poezija eilutėse ir tarp jų” elektroninė knyga.

https://read.bookcreator.com/ZT8AvVFUNCcvDk8bsa95unzU45E2/W_On1dVrQv-Elsy8_PoNOw

Projektą organizavo Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė” pagalbos mokiniui specialistės Renata Bumbliauskienė ir Vilma Zeleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušrinė KalakauskienėMažeikių švietimo centro metodininkė Monika Bieliauskaitė.

Skip to content