Menu Close

Dalyvavimas „Erasmus+“ projekte suteikė galimybę tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją

Įsigaliojus  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programai, Mažeikių švietimo centras buvo paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo oficialiu koordinatoriumi Mažeikių rajone. Tai yra visiškai nauja funkcija, todėl švietimo centro darbuotojams trūksta kompetencijų ir atsiranda poreikis specifiniams gebėjimams, kad užtikrinti kokybišką koordinavimą. Kadangi tai nauja funkcija Lietuvos mastu, todėl dar nėra sukurtos tinkamos koordinatorių paruošimo bazės, todėl reikalingas šių kompetencijų ugdymas: švietimo centro darbuotojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas, kad tinkamai atlikti koordinatoriaus funkciją; praktinės patirties koordinuojant suaugusiųjų neformaliųjį švietimą vietiniu lygmeniu; strateginių planų vietiniu lygmeniu rengimo kompetencijų ugdymas. Todėl 2017 metais teikėme paraišką  Švietimo mainų paramos fondui dėl suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Gavome dotaciją projektui „Neformalaus suaugusiųjų švietimo veiksmų plano koordinavimo vietiniu lygmeniu gerinimas“ įgyvendinti. Projekto veiklos buvo suplanuotos iš anksto, t. y. 5 dienų kursai Maltoje ir 5 dienų stebėjimo vizitas Turkijoje, Konya provincijoje, Meram rajone. Projekto veiklose dalyvavo 3 Mažeikių švietimo centro pedagoginiai darbuotojai: direktorius Viktoras Prokopčukas, metodininkės Sida Kojelienė ir Irena Krinickienė. Projekto trukmė 12 mėnesių.

2017 metų rugsėjo 25–29 dienomis dalyvavome AcrossLimits Gateway Centre  (Maltoje) organizuojamuose kursuose „Promoting the Culture of Entrepreneurship“ („Verslumo kultūros skatinimas”). Centro darbuotojai tobulino lyderystės ir vadybos kompetencijas. Mokymų programa sukurta neformalių grupių lyderiams. Mokymus vedė AcrossLimits Gateway Centro projektų vadybininkės Maryrose Francica ir Kerry Freeman. Įvadinėje paskaitoje mus supažindino su Malta, su įžymiomis šalies vietomis,  su demografine padėtimi ir kt. Penkios mokymų dienos suteikė naujų žinių apie lyderio asmenines savybes, apie naujų idėjų neformalaus suaugusiųjų švietime sukūrimą ir galimybę jas įgyvendinti, kaip bendradarbiauti su partnerinėmis organizacijomis. Lektorė Maryrose mums suteikė žinių apie kūrybinį ir kritinį mąstymą, vadovavimo tendencijas, supratimą apie naujoves, kaip  panaudoti patirtinį mokymą, siekiant perkelti pagrindinius verslumo mokymosi taškus į kasdienį gyvenimą. Mokymuose daug dėmesio buvo skiriama verbaliniams ir neverbaliniams, darbo komandoje, reflektavimo įgūdžiams lavinti. Bene svarbiausia tema mūsų centro darbuotojams buvo tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšių kūrimas, principai, darnaus  bendradarbiavimo aspektai. Grįžome namo su naujomis žiniomis, įspūdžiais apie nuostabią šalį ir jos žmones. Be to patobulinime anglų kalbos žinias.

Antroji  projekto veikla – darbo stebėjimas užsienio partnerinėje organizacijoje, susijusioje su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Projekto partnerinė organizacija  buvo pasirinkta Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje „Epale“– Turkijos Meram viešasis švietimo centras (Konya Meram Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu). Šis centras yra įsikūręs Meram rajone, Konya provincijoje, Turkijoje ir yra viešoji įstaiga, kuri teikia suaugusiųjų švietimo paslaugas pagal Mokymosi visą gyvenimą direktyvą. Įstaiga tiekia tiek profesinio mokymosi, tiek neformalaus mokymosi paslaugas suaugusiesiems.

2018 metų gegužės 7-11 dienomis išvykome į Turkiją. Priimančios organizacijos  direktorius Hayri Ekrem Erözlü bei Ali Kocabaş (anglų kalbos mokytojas) buvo pagrindiniai asmenys, kurie mus priėmė, lydėjo į vizitus, supažindino vietinės valdžios atstovus su mūsų vizito tikslais.  Su jais buvo tariamasi dėl visų projekto detalių. Ali Kocabaş – anglų kalbos mokytojas buvo paskirtas mūsų vadovu ir vertėju. Bendravimas vyko anglų kalba.  Turkų svetingumas ir pagarba svečiams tirpdė  mūsų ilgos kelionės nuovargį, arbatos ir kavos gėrimas susipažinimo , „ledų pralaužimo“ metu, mums atrodė, kad tęsiasi ilgokai. Tačiau suplanuotos veiklos ir susitikinimų vietų aplankymas vyko kuo sklandžiausiai, niekur nevėlavome. Priimančios organizacijos atstovai buvo parengę pristatymus apie suaugusiųjų švietimą Turkijoje, daug dėmesio skyrė  suaugusiųjų profesijos įsigijimo ir  kvalifikacijos  tobulinimo sistemos  https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx demonstracijai.

Susipažinti su mumis – jų šalies ir įstaigos svečiais, vis užsukdavo Meram rajono švietimo departamento vadovai ir vadybininkai. Per penkias vizito dienas  susipažinome beveik su visais Meram viešojo švietimo centro  darbuotojais, kurių pareigos panašios į mūsų. Todėl pristatyti savo šalį ir savo darbovietę mums taip pat teko.

Veiklos stebėjimo vizito metu, priimančios organizacijos veikla buvo stebima ne tik pačiame Meram viešajame švietimo centre, bet ir dar keturiose  jam priklausančiose institucijose. Lankantis tame pačiame mieste įsikūrusiame Suaugusiųjų švietimo kursų centre (Adult Education Course Center) pradžioje vyko susipažinimas su įstaiga, aptarta kokių besimokančiųjų daugiausia ateina mokytis, kokia motyvacija, kokios kursų kainos ir t.t. Be to įstaigos darbuotojai domėjosi  mūsų vizito tikslais, pageidavimais.  Šiame centre mums teko galimybė pabūti mokiniais. Kadangi pokalbio metu susidomėjome kalbų mokymu, ypač japonų, tai kartu su vietiniais kursų dalyviais mus mokė japonų kalbos keletą frazių. Gestų kalbos pamokoje mokėmės kaip pasisveikinti, padėkoti ir atsisveikinti.

Meram viešojo švietimo centro pagrindiniai neformalaus suaugusiųjų mokymo programų tikslai  yra sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti  raštingumo gebėjimus (įveikti neraštingumo problemą tarp vietinių gyventojų ir šiuo metu gausiai Turkijoje gyvenančių migrantų iš Sirijos. Dalis tokių  migrantų, ypač moterys, yra visai neraštingi, kai kurie neturi pagrindinio išsilavinimo),  lavinti suaugusiųjų socialinius ir kultūrinius įgūdžius, padėti įgyti arba tobulinti su tam tikra profesija susijusius  įgūdžius, šviesti visuomenę šeimos, kulinarijos, sveikatos klausimais. Į suaugusiųjų mokymo centrus gali ateiti visi, kurie nori mokytis, turiningai praleisti laisvalaikį, rūpintis savo sveikata, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius ir išmokti groti turkiškais nacionaliniais instrumentais. Dauguma kursų  švietimo centruose yra nemokami: juos finansuoja vyriausybė, dalis lėšų gaunama per projektus, rėmėjus arba kaina yra nedidelė.

Veiklos stebėjimo vizito metu galėjome praktiškai pamatyti, kaip vyksta administruojančios įstaigos – Meram viešojo švietimo centro ir mokymo centrų darbuotojų bendradarbiavimas, į kokius aspektus reiktų atkreipti dėmesį, kokios procedūros bei metodai taikomi, kaip atrodo neformalus suaugusiųjų švietimo strateginis planas, kaip jis įgyvendinamas.  Stebėdami mokymo procesą kursuose, susipažinome su keletą mums naujų darbo  metodų darbui su suaugusiais.

Projekte numatytos veiklos jau yra įgyvendintos, Centro darbuotojai įgijo naujų vadybinių, lyderystės žinių, praktiškai stebėjo neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinavimą, pagerino anglų kalbos žinias ir užmezgė tarptautinius ryšius su Maltos ir Turkijos neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis. Tuo pačiu supažindinome projekto partnerius su Lietuvos neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.

Skip to content