Menu Close

Šiaulių universiteto edukaciniai leidiniai

Šiaulių universitetas, bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru, dovanojo edukacinius leidinius bibliotekos fondui. Kviečiame naudotis.

Eil. Nr. Leidinio autorius, pavadinimas
1. William N. Dunn „Viešosios politikos analizė“. Įvadas. Vilnius, 2006
2. Dambrauskas V. „Universitetas Doctorumet studentium“. Portraits of Šiauliai University Community. Šiauliai University, 2017
3. Gazarian A. „Vadovas ir organizacija“. Rgrupė, 2013.
4. Bakutytė R. ir kiti „Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas ir metodika“. Mokslo studija. BMK LEIDYKLA, Vilnius, 2013
5. Bagdonienė L. ir kiti „Organizacijų vadyba“. Technologija, Kaunas, 2005.
6. Kruminienė K. „Teisė“. Praktinės užduotys. VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“
7. Jasaitis J. „Užmiesčio raidos klausimai“. Šiaulių universitetas, BMK leidykla, Vilnius, 2014.
8. Juptner et al. „Local Governance between democracy and efficiency“. Novo mesto, 2014.
9. Mažeikienė N. Ir kiti „Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje“, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“, 2011.
10. Tamašauskienė  Z. Ir kiti „Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“. Mokslo studija. Šiauliai, 2016.
11. „Socialinių – ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros“ (teorija ir praktika). Mokslo studija. Šiauliai, 2015.
12. „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“. Mokslo studija. Šiauliai, 2015.

 

 

Skip to content