Menu Close

Fizinio ugdymo mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas

2020 m. gegužės 6 d. vyko fizinio ugdymo mokytojų 2 – asis nuotolinis metodinis užsiėmimas, kurį inicijavo metodinio būrelio pirmininkė Birutė Pėčelienė. Užsiėmimo metu buvo aptarti aktualūs klausimai su kolegomis bei vyko balsavimas dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos temos. Nutarta (vienbalsiai) rinktis temą ,,Šiuolaikinis fizinis ugdymas. Dalykinių kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose”. Programa planuojama pradėti vykdyti rudenį.

Skip to content