Menu Close

Ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse” vykdymas

Gegužės 6 d. vyko ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse” II modulio „Emocinių žinių taikymas sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui” gerosios patirties sklaida. Renginys vyko nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Programos vadovė Mažeikių lopšelio darželio „Buratinas” mokytoja ekspertė Liudmila Ligeikienė.
Užsiėmime dalyvavo 35 mokytojai. Kolegės aktyviai dalinosi darbo patirtimi su ugdytiniais nuotolinio būdu. Aptarė darbo nuotoliniu būdu privalumus ir sunkumus. Džiaugėsi, kad patobulino darbo su IT įgūdžius, įgijo naujų žinių. Sukaupė daug metodinės medžiagos ir priemonių, kuriomis dalinosi su kolegėmis. Priemones panaudos ir tiesioginio darbo metu. Taip pat kolegės dalinosi darbo patirtimi dirbant nuotolinio mokymosi platformose (Padlet, Zoom, Microsoft Teams ir kt.). Iškilo klausimas dėl vaikų pasiekimų vertinimo: mokytojos siūlė įvertinti vaikų gebėjimus iki kovo 13 d. (dar vaikai lankė įstaigas), o nuo kovo 16 d. suteikti galimybę tėvams įvertinti savo vaikų pasiekimus. Vertinimus palyginti. Aptardami tėvų siunčiamas refleksijas, video pristatymus ir vaikų emocijas juose, nutarė, kad emocinių žinių taikymas nuotoliniu būdu geriausiai atsispindi per refleksijas. Pasidžiaugė tėvų geranorišku bendravimu ir bendradarbiavimu.

Skip to content