Menu Close

IEŠKOME PROJEKTO VADOVO/ĖS

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ KOMANDOS PROJEKTO VADOVĄ/Ę

Projekto vadovas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 • turėti analogiško darbo patirtį;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 • būti susipažinęs su ES struktūrinių ir tarptautinių fondų, nacionalinių projektų rengimu, administravimu, įgyvendinimu ir gebėti juos rengti;
 • mokėti užsienio (anglų ar vokiečių) kalbą C1 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų metmenis;
 • taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, reikalingą projektams koordinuoti ir administruoti bei rengti Centro veiklos ir kitus dokumentus;
 • žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendradarbiavimo taisykles ir laikytis jų bendraujant su partneriais, klientais bei kolegomis;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;
 • būti tolerantiškas, kūrybingas, tvarkingas, pareigingas, atidus, komunikabilus;
 • gebėti greitai orientuotis įvairiose situacijose, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis;
 • išmanyti:
  • išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus,
  • tarptautinio susirašinėjimo.

Siųsti CV  iki 2024-02-05 elektroniniu paštu info@scmazeikiai.lt

Pareigybės aprašymas:

Daugiau informacijos: https://www.scmazeikiai.lt/sandelys/uploads/2024/01/Priedas_MS%CC%8CC-projekto-vadovo-pareigybe%CC%87s-apras%CC%8Cymas.pdf

https://uzt.lt/laisvos-darbo-vietos/436/skelbimas/DV-61-997144489?fbclid=IwAR1Xz5qMQTXMAFKMJGKIT7OTxTTkNJAGH0FLG1_rddjLuiUhO_sV0W1dH-o

 

Skip to content