Menu Close

Metodinė diena Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams

Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir Mažeikių švietimo centras 2020 m. sausio 29 d. organizavo metodinę dieną „Socialinė pedagoginė pagalba vaiko gerovei: galimybės, iššūkiai ir perspektyvos“ Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinės dienos tikslas – aptarti ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų veikloje rengiamų dokumentų paskirtį ir turinį, teikti metodinę pagalbą vaiko gerovės komisijų nariams, pasidalinti gerąja vaiko gerovės komisijų patirtimi tarp Mažeikių rajono ugdymo įstaigų. Pranešimus skaitė Rasa Dargvainienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Inga Raupienė –  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone  patarėja, socialinės pedagogės Ineta Grinkevičienė, Vilija Stasiulienė, Gitana Svirskienė, Daiva Abrutienė. Diskusijas moderavo Mažeikių psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė, metodinės dienos organizavimą koordinavo socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Turčinskienė. Mažeikių švietimo centro direktorius padėkojo renginio organizatoriams ir pranešėjams, įteikė pažymas už atliktas veiklas.

Skip to content