Menu Close

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa

Mažeikių švietimo centre nuo 2019 m. lapkričio 19 d. iki 2020 m. sausio 30 d.  buvo vykdoma nacionalinio lygio akredituota  „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“.  Trukmė – 60 akademinių valandų.

Programos tikslas – formuoti pozityvų Mokytojų požiūrį į inkliuzinį ugdymą, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti Mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. Programoje dalyvavo 2 grupės pedagogų. Viso – 44 dalyviai. Baigę programą pedagogai įgijo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir jų ugdymo organizavimo kompetencijų.

Lektorės –  Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos jungtinė lektorių grupė: spec. pedagogė Rita Raustienė, psichologė Diana Ertenienė, psichologė Inga Bareikienė, logopedė Audronė Neniškytė,  logopedė Ingrida Burbienė, socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė.

Skip to content