Menu Close

Regioninė konferencija ,,Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“.

Mažeikių politechnikos mokykloje 2017 m. gegužės 30 d. vyko regioninė konferencija „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“.

Šios konferencijos tikslas – taikyti ir skleisti ES finansuojamuose projektuose įgytą patirtį profesinio mokymo ir verslo kontekste. Konferencijos uždaviniai – susipažinti su užsienio partnerių profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais, rengiant kvalifikuotus specialistus sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai, taip pat susipažinti su verslo įmonių atstovų svarba, ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, profesinio mokymo aplinkoje bei susipažinti su užsienio profesinių mokyklų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiais, kurie atskleidžia darbo rinkos atstovų investicijų galimybes į profesinį mokymą.

Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji pasidžiaugė projektų rezultatais, nuolatiniais projektų partneriais – VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centru, palinkėjo sėkmės, įgyvendinant kitus projektus ateityje.

Pranešimus skaitė: mokyklos direktorė apie projektinės veiklos patirtį profesinio mokymo kontekste. Pokyčio vertinimą (nuo 2004 m.); projekto dalyviai apie profesinių mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimas projektinėje veikloje užsienyje ir pristatė parengtas rekomendacijas remiantis užsienio šalių patirtimi; projektų koordinatorė pristatė bendrąsias rekomendacijas „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“.

Po pietų konferencijos dalyviai buvo pakviesti į praktinį užsiėmimą „Bendras požiūris – bendras darbas“, kurį vedė Mažeikių politechnikos mokyklos vyr. profesijos mokytoja Asta Rimkienė ir profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Užsiėmimo tikslas – suvienyti visus bendram darbui ir pasiekti bendrą rezultatą. Buvo pasirinktas dėlionės metodas. Reikėjo sudėlioti paveikslą, susijusį su projekto pavadinimu.

Konferencijos pabaigoje buvo pasirašytos bendrosios rekomendacijos „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“, kurios prisidės prie profesinių mokyklų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, investuojant į profesinį mokymą bei profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo didinimo, rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus. Jas pasirašė Mažeikių politechnikos mokyklos, VšĮ Telšių regioninis profesinio rengimo centro bei Mažeikių verslininkų asociacijos vadovai.

Projekto dalyviai buvo apdovanoti pažymėjimais už sėkmingą dalyvavimą projektinėje veikloje.

 

Skip to content