Menu Close

Seminaras „Pageidautinos elgsenos konstravimas ugdymosi procese“

2017 m. birželio 8 dieną Mažeikių švietimo centre vyko seminaras „Pageidautinos elgsenos konstravimas ugdymosi procese“. Programoje buvo analizuojama emocijų ir elgesio sunkumų ar sutrikimų specifiniai požymiai, aptariami ugdymo proceso dalyvių diskursai apie (ne)pageidaujamą elgseną bei pristatoma pozityvaus elgesio skatinimo sistema. Pristatomos empiriškai pagrįstos pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijos, nukreiptos į probleminio elgesio prevenciją bei praktinės veiklos, priemonės naudojamos netinkamo elgesio situacijose. Seminaro dalyviai analizavo įvairias kasdienines praktines situacijas, skirtingų dalyvių veiklą ir įtaką (ne)pageidaujamai elgsenai, poveikio priemones bei  praktikavosi konstruoti pozityvaus elgesio palaikymą. Pozityvaus elgesio palaikymo strategijų taikymas ugdymo(si) praktikoje inicijuos mokinių pozityvių nuostatų į aplinką ir veiklą formavimą(si). Programa skirta socialinių ir profesinių (bendrųjų ugdymo) kompetencijų tobulinimui bei plėtotei. Lektorė- ŠU SGNSF Specialiosios pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė Renata Geležinienė.

Skip to content