Menu Close

Žemaitijos regiono švietimo centrų darbuotojų forumas

Š.m. vasario 6-7 dienomis Mažeikių švietimo centras organizavo Žemaitijos regiono švietimo centrų darbuotojų forumą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvinimas tęstiniam pedagogo profesiniam tobulėjimui: nuostatų pakeitimų įgyvendinimas“.
Susirinkusiuosius pasveikino ir Mažeikių švietimo centro veiklą pristatė direktorius Viktoras Prokopčukas. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi bei pranešimus skaitė: metodininkė Laima Žilinskienė „Kvalifikacijos tobulinimas KITAIP“ (Mokytojų patirtinis mokymasis, LL3), Rita Vaigauskienė – „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai: susitarimai ir įgyvendinimo galimybės“, Raimonda Stirbienė – „Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro patirtis“, Adelė Mazeliauskienė – „Savivaldybių vaidmuo vykdant ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas: Kretingos rajono švietimo centro patirtis“, Rita Vargalytė -,,ERASMUS +“ KA1 „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ bei kiti. 

 

Skip to content